Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

Freeme
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
Freeme
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viawyliczanka wyliczanka
Freeme
Freeme
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadieeine dieeine
Freeme

June 25 2015

Freeme
0980 76db 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viayouuung youuung
Freeme
8694 bbe3 390
Freeme
Freeme
1843 9cee 390
Reposted fromfelicka felicka vialeksandra leksandra
Freeme
Freeme
0801 37f5 390
Freeme
0800 661a
Freeme
0798 d2f9
Freeme
0794 6be8 390
Freeme
0790 eb8c

June 24 2015

Freeme
0784 e9e1 390
Freeme
0783 f9ae 390
Freeme
0782 6dda 390
Freeme
0780 ba36 390
Freeme
0770 c806 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl