Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

Freeme
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
Freeme
3956 0cbd 390
Reposted fromtimetolove timetolove viasexlovenmagic sexlovenmagic

March 08 2017

Freeme
Freeme
3532 ca7a 390
Reposted fromdailylife dailylife viasexlovenmagic sexlovenmagic
Freeme
Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna
Freeme
0454 08b2 390
Freeme
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagoszko goszko

March 06 2017

Freeme
2906 b73a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianattaly nattaly
Freeme
5282 c0ff 390
Reposted fromrenirene renirene viaSurvivedGirl SurvivedGirl

March 04 2017

Freeme
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viauciekam uciekam
Freeme
Freeme

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viayouuung youuung

March 01 2017

Freeme
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vianattaly nattaly
Freeme
Szukam powodów, żeby zadzwonić.
— Rasmentalism "Byłoby łatwiej"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianattaly nattaly
Freeme
Cały dzień zajmuje się sobą, tysiąc spraw, aTy w tym znikasz. Jednak nocą zawsze do mnie wracasz. Nasze wspólne chwile, pragnienia, gesty. Ale chwile potem już wiem, nigdy nie było Nas a byłam tylko ja i Ty.

July 05 2015

Freeme

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Freeme
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Freeme
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre

June 30 2015

Freeme
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viasilence89 silence89

June 26 2015

Freeme
7273 fa7c 390
"Ości" 13
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl